API/Drug Substance

I dette Dansk QP Forum netværk finder man QP’ere på fremstillertilladelser for API/Drug Substance.

Vi tilstræber at holde et møde hvert kvartal. Ligesom de andre ERFA netværk i foreningen er der tale om et fortroligt forum uden referat.

Vi deler emner som:

  • Krav til QP for API
  • De seneste observationer om API fra inspektioner/audits
  • Hvilke ting lægger man ikke frem ifm inspektioner/audits

Kommende arrangementer

Link til europæiske QP Forums